Pompat nga prodhuesi Gjerman Wilo janë të fuqishme, të lehta për mirëmbajtje dhe të qëndrueshme. Furnizimi i objektit me ujë dhe ngrohje kërkon një pompë e cila është mjaftueshëm e fuqishme, e qëndrueshme dhe eficiente dhe Wilo i plotëson të gjitha këto kërkesa.

Karakteristikat e pompave IPL/IPE

  • Mbrojtje nga korrozioni
  • Mbrojtje nga kondenzati
  • Ftohje me ajër nga jashtë
  • Eficiencë e energjisë përmes kontrollit elektronik të fuqisë
  • Komunikim M-Bus

Të dhënat teknike të pompave IPL/IPE:

  • Temperatura e punës: -20 °C to +120 °C
  • Tensioni i punës: 3~400 V ±10 %, 50 Hz
  • Klasa e mbrojtjes: IP55
  • Diametri nominal: DN 32 deri DN 125
  • Presioni maksimal i punës: 16 bar