Valvolat njëkahore me filetë nga Tiemme janë të punuara nga mesingu dhe mund të përdoren për ujë sanitar, ngrohje, ftohje etj.

Dimensionet në dispozicion: DN15-DN50.