Valvolat Flutur nga TIS janë të punuara nga celiku i derdhur dhe goma hermetizuese.

Këto valvola mund të përdoren për ngrohje, ftohje, ujesjellës etj.

Dimensionet në dispozicion: DN50-DN200.