Valvolat tre kahore nga prodhuesi Siemens janë të prodhuara nga celiku i derdhur i kualitetit të lartë.

Së bashku me setin e automatikës këto valvola mund të përdoren për instalime të ngrohjes dhe të ftohjes.