Valvolat njekahore klapë nga TIS janë të përshatshme për furnizim me ujë sanitar, ngrohje, ftohje, shkarkim te ujërave dhe cdo lloj të ujërave jo abraziv.

Dimensionet në dispozicion janë nga DN 40 deri në DN200.