Termostatat dixhital për kontrollim nga distanca me WiFi nga siemens janë shumë të mirë për të kontrolluar temperaturën manualisht ose nga distanca, ofrojnë kontrollë të mirë të tempraturës dhe mundësojnë kursim të energjisë

  • Kontrollë ON/OFF për ngrohje
  • Mundësi për temperaturë normale dhe kursim të energjisë
  • Mundësi programimi për 7 ditë dhe kontrollim manual
  • Dimensione kompakte
  • Bateri e qëndrueshme