Radiatorët gypor nga prodhuesi Cek Thtermal Trend janë të përshatshëm për montim në banjo dhe janë shumë të qëndrueshëm ndaj korrozionit.

Këta radiatorë vijnë në dimensione të ndryshme dhe janë të certifikuar sipas të gjithë standardeve evropiane.