Kolektorët për radiatorë nga prodhuesit italian Tiemme janë zgjidhja më e mirë për shpërndarjen e ujit në radiatorë për ngrohje qendrore.

Sipas nevojës, këta kolektorë mund të lidhen me lidhëse për bakër ose për gypa plastik.

Të punuar nga mesingu i kromuar me valvola mbyllëse kolektorët 1″ këta kolektorë mund të përdoren për shpërndarjen e ujit të ftohtë ose të ngrohtë në mënyrë të barabartë në të gjitha vrimat duke mundësuar rënie minimale të presionit.

Kolektorët janë të punuar sipas të gjitha standardeve evopiane dhe janë të pajisur me të gjitha certifikatat për përberjen e materialit dhe dimensionet.