Kolektorët me flowmeter për ngrohje në dysheme nga prodhuesi italian Tiemme janë të punuar nga mesingu i kualitetit më të lartë.

Dimensionet në dispozicion janë 1″ dhe 5/4″ dhe me 2 deri në 5 kyqje, ku secila njësi është e pajisur me mbyllës hermetik nga goma.

Përparësia kryesore e këtyre kolektorëve është që në secilën degë mund të shikohet sasia e rrjedhjes së ujit dhe të balacohet sistemi kurse kolektorë e dergimit janë të pajisur me kapakë të cilët mund ta hapin ose ta mbyllin sistemin ose mund të larohen dhe të vendosen koka termostatike të cilat komandohen nga termostati.

Të gjithë kolektorët janë të prodhuar sipas standardeve evropiane dhe janë të pajisur me të gjitha certifikatat.