ECO EKP & EKP KOMPAKT janë kalda vetëm me pelet që vendosen brenda ose jashtë shtëpisë. EKP Kompakt
ka të integruar pompën qarkulluese, enën ekspanduese, ventillin e ajrit dhe atë sigurues. Shpenzime të vogla
dhe efiqencë të lartë të shfrytëzueshmërisë, mbi 93%. Rezervar të madh të peletit (deri 76 kg) dhe mundësi
lidhje me termostat të dhomës, si dhe tabele komanduese në gjuhën shqipe.

ECO EKP 30kW

ECO EKP 36kW

ECO EKP 46kW

ECO EKP 30kW – KOMPAKT