Kaldaja ECO-VKE & ECO-VKTE (20 – 500 kW)

Model kompakt dhe efiçient me rendiment të lartë shfrytëzimi.
E përshtatshme për lëndë djegëse të ngurta (dru, thengjill, briket).
Për ngrohje të hapësirave të mesme dhe për objekte të mëdha.
Dizajni i vatrës ngrohëse dhe volumi i lëndës mundëson djegie të ngadalshme dhe ekonomike.
Dyer dhe dizajn të përshtatshme për mbushje, pastrim dhe kontrollim të djegies në kalda.
Të testuar në 5 bar, me izolim cilësor dhe garancion 5 vjeçar.