ECO EDP janë kaldaja me pelet me brener të integruar – me mundësi përdorimi edhe me dru. Janë tri modele të kaldave ECO EDP: 35 kw, 45 kw dhe 65 kw. Kaldatë janë 4-etazhore dhe kanë koeficient shumë të lartë të shfrytëzueshmerisë, efiçenca >92%. Mundësi lidhje me termostat të dhomës dhe mundësi programimi ditor dhe javor të punës. Përdorimi i kaldasë me dru bëhet përmes vendosjes së grilës për dru.