Kaldajat ekejtrike për montim të jashtëm me kapacitete: 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30 dhe 36 kW.

Kaldajat ekejtrike për montim të jashtëm kompekte me pompë riqarkulluese, enë ekspanduese, valvolë siguruese, çajrosje automatike, valvolë për mbushje/zbrazje, me kapacitete: 6, 9, 12, 15 dhe 18 kW.