Kaldajat ekejtrike për montim në muri janë kompekte kasetë, pompë riqarkulluese, enë ekspanduese, valvolë siguruese, çajrosje automatike, valvolë për mbushje/zbrazje, me kapacitete: 6, 9, 12, 15 dhe 18 kW.