Modelet: 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24 dhe 28 kW

Kaldajat elekteike Vaillant EloBLOCK kanë menagjim të mirë të ngrohësave elektrik, mundesi të lidhjes së termostait të dhomës. Këto kajdaja janë kompakte me pompë riqarkulluese, enë ekspanduese, valvolë siguruese, çajrosje automatike, valvolë për mbushje/zbrazje, presostat, sensor për mbrojtje nga ngrirja etj.