Gypat SteelPRESS nga RM Raccorderie dhe fitingu i galvanizuar janë shumë të përshtatshëm për sisteme të ngrohjes, ftohjes, solarëve, hidrantave etj.

Këta gypa janë të certifikuar sipas të gjitha standardeve evropiane për cilësi.

Dimensionet në dispozicion: Φ15 deri Φ54.