Gypat e celikut të zi të prodhusit Fabrika e Gypave Kumanovë janë të përshtatshëm për ngrohje, ftohje etj.

Fitingu për këta gypa si kthesa, T, flanxhe, unaza etj. janë të prodhuesit italian RM Raccorderie.

Gypat e celikut mund të jenë me tegel dhe pa tegel.