Gypat për dysheme nga Interplast janë zgjidhja më e mirë për ngrohje dhe ftohje nëdysheme. Të qëndrueshëm ndaj temperaturës dhe presionit dhe me barrierë oksigjeni që e mbron nga korrozioni, këta gypa janë të sigurtë për përdorim për një kohë të gjatë.

Përparësitë e ngrohjes në dysheme:

  • Komfort termik- Komforti termik ofrohet nga shpërndarja e njëtratjshme e ngrohjes në gjithë hapësirën.
  • Kursim i energjisë – Për shkak të humbjeve të vogla dhe temperaturës së ultë të punës(35-45C) shpenzimet e energjisë për ngrohje janë shumë më të vogla se ngrohja me radiatorë.
  • Shfrytëzim i plotë i hapësirës – Pasi gypat vendosen në dysheme dhe mbulohen me shtresën nivelizuese, ata nuk marrin hapësirë në dhomë.
  • Mundësi për ftohje – Duke e qarkulluar ujin në temperaturë të ulët mund të bëhet edhe freskim i hapësirave me anë të këtij sistemi.