Gypat me paraizolim të prodhuesit Uponor janë të destinuar për tu përdorur për raste kur gypi duhet të kalojë në tokë.

Këta gypa përdoren për ngrohje qendore dhe ftohje.

Gypi i paraizoluar përmban gypin e celikut i cili është i rrethuar me shkumë izloluese në të cilë janë të vendosur telat për senzorë të rrjedhjes dhe shkuma është e mbështjellur me shtresë të fortë të plastikës që e mbron nga goditjet mekanike.