Shtresë plastike me udhëzues për vendosjen e gypave në dysheme.