Flakësat e peletit e kanë sistemin e vetëpastrimit që punon në intervale të rregullt: breneri pastrohet nga mbeturinat e mundshme të padjegura kohë pas kohe për të siguruar që të mos ketë pengesa në djegie të peletit ose të mos shfaqet ndonjë zjarr i padëshiruar që mund ta djegë tërë sistemin e peletit. Në këtë menyrë sistemi punon mirë dhe shmangen rreziqet e mundshme.

 

Karakteristikat:

  • Punë automatike
  • Fikje dhe ndezje automatike
  • Senzorë për mbrojtje
  • Sistem vetëpastrimi
  • Të punuar nga materiali me kualitet të lartë me celik të qëndrueshëm ndaj temperaturës.
  • Rregullim elektronik i fuqisë