Flakësa me naftë nga prodhuesi italian Ecoflam të kualitetit të lartë.

  • Kuti kontrolli që mundëson kontroll të flakësit dhe të gjithëparametrat.
  • Ventilator me eficiencë të lartë me fuqi të lartë që mundëson shmangien e kthimit të ajrit nga kaldaja.
  • Lidhje e thjeshtë elektrike që mundëson mirëmbajtje të lehtë
  • Montim dhe cmontim i lehtë.
  • Damper ajri me rregullim mikrometrik për të rregulluar prurjen e arjit.
  • Elektroda qifte për instalim të lehtë
  • Lirim i vogël i NOx