Gypat PPR nga prodhuesi Interplast përveq dy shtresave te Polypropylenit në mes e kanë një shtresë të Fiberglass që ju mundëson këtyre gypave të kenë qëndrueshmëri mekanike shumë më të madhe, ekspanzion 50% më të vogël dhe të jenë më të durueshëm ndaj temperaturave.

Ky sistem është i durueshëm ndaj temperaturës, shtypjes dhe korrozionit prandaj mund të përdoret për ngrohje, ftohje ose ujë sanitar.