Folje plastike me shtresë alumini për ngrohje në dysheme.